klimaatneutraal

Wij zijn klimaatneutraal!

Daarom hebben we de balans opgemaakt en door het instituut Fokus Zukunft onze CO2-voetafdruk laten bepalen: in 2019 hebben we als bedrijf 627 ton en voor het drukken van onze catalogi 1135 ton aan CO2-uitstoot veroorzaakt. 


We compenseren nu in 2021 100% van onze broeikasgasemissies door de aankoop van 1762 klimaatbeschermingscertificaten, die elk een ton CO2 compenseren.


Daardoor zijn we nu officieel gecertificeerd als een klimaatneutraal bedrijf.

Fokus Zukunft
Klimaneutrales Unternehmen
Klimaneutraler Druck

Wij ondersteunen meerdere klimaatbeschermingsprojecten!

Klimaatverandering is een wereldwijde opgave en kan alleen gezamenlijk worden aangepakt. Dat is ook de reden dat het Klimaatverdrag bepaalt dat broeikasgassen van de ene plaats op aarde moeten worden gecompenseerd op een andere plaats – en waar mogelijk op plekken waar dat het meest doeltreffend kan worden gerealiseerd. 


Daarom worden vooral klimaatbeschermingsprojecten in ontwikkelingslanden en opkomende landen officieel goedgekeurd voor de CO2-compensatie.

Bosbehoud in Brazilie

Waldschutz in Brasilien

Het project bevindt zich in een snel veranderende regio die wordt gekenmerkt door bossen, rijk aan waardevolle houtsoorten, illegale houtkap, onduidelijke wetten inzake landgebruik, wijdverbreide grondspeculatie, over het algemeen zwakke wetshandhaving en ernstige armoede. In deze omgeving is het risico van ontbossing van het waardevolle boombestand zeer groot. Belangrijkste doel van het project is daarom het voorkomen van illegale houtkap in inheemse bossen. 


Op deze manier kan in een periode van 41 jaar een CO2-opslag van 10.564.630 ton CO2-equivalent worden gerealiseerd. Deze doelstelling wordt bereikt door de grond te beheren in de vorm van een ‘particulier natuurreservaat’ door de ontwikkeling en uitvoering van een beheerplan. Dit plan omvat een streng toezichts- en handhavingsplan dat voortbouwt op de ervaring die sinds 2008 met toezichtsactiviteiten in de regio is opgedaan.

Het project draagt bij aan de volgende duurzaamheidsdoelstellingen:

:

Ons project in India:

Gewinnung von Biomasse

De projectactiviteit wordt uitgevoerd in het district Sangrur van Punjab in de textielafdeling van Gillanders Arbuthnot & Co. Ltd en behelst de installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie bestaande uit een met rijstvliezen gestookte AFBC-ketel met een meertraps extractie- en condensatie-stoomturbinegenerator van 6,5 MW. De 6,5 MW WKK-installatie wordt gestookt op basis van biomassa uit de landbouw, d.w.z. met rijstvliezen en rijststro. 


De opgewekte elektriciteit wordt niet aan het plaatselijke elektriciteitsnet geleverd, maar wordt gebruikt voor eigen verbruik door de naastgelegen textielfabriek. De projectactiviteit creëert banen voor geschoolde en ongeschoolde arbeidskrachten voor de exploitatie van de centrale. Door de verkoop van de biomassa krijgen ook de boeren een extra bron van inkomsten. Klik hier voor meer informatie.

Het project draagt bij aan de volgende duurzaamheidsdoelstellingen:

: