Deerberg winkel in Velgen

Onze waarden en houding

Wij associëren onze mode niet alleen met snelle trends, maar ook met waarden en attitudes waar wij voor staan.

Deze houding komt tot uiting op alle gebieden van ons bedrijf.

Als een familiebedrijf, termen als Verantwoordelijkheid, duurzaamheid, billijkheid en gezinsvriendelijkheid

is altijd op de voorgrond van onze acties.

Stefan Deerberg

„Het is niet alleen,
we doen dat telt,
maar ook hoe
we het doen.“

Stefan Deerberg / Oprichter en voorzitter van de adviesraad

Verantwoordelijkheid van de familie Deerberg

Onze verantwoordelijkheid

Duurzaamheid is voor ons geen abstract begrip. Voor ons zijn liefde voor de natuur en duurzaam handelen onlosmakelijk met elkaar verbonden. Door verantwoord om te gaan met onze natuurlijke hulpbronnen, willen wij de wereld leefbaar houden voor toekomstige generaties.

Certificaat Grüner Knopf

Mindfulness en eerlijkheid

Mindfulness is echter niet alleen een verplichting voor ons in relatie tot de natuur, maar ook in onze omgang met elkaar. Eerlijkheid tegenover onze partners, werknemers en klanten is dan ook een eis waaraan wij elke dag willen voldoen.

Partnerschap Interactie

Daarom ondersteunen wij onze medewerkers bijvoorbeeld met flexibele werktijdmodellen, kantoor aan huis, kinderopvang en zelfs een wasmachine voor de medewerkers - Deerberg is sinds 2004 consequent gecertificeerd met de Audit Werk en Gezin.

Wij onderhouden ook een coöperatieve relatie met onze leveranciers. En wij zijn een betrouwbare en vriendelijke partner voor onze klanten met onze meegaande diensten, reparatieservice en natuurlijk onze buitengewone Deerberg garantie.